Registračný formulár

Obrázok

IT Inovačný deň pre ženy - TECH FOR SOCIAL GOOD

Meno a priezvisko:

E-mail:

Telefón:

Profesia

Ak študujete, zadajte názov školy:

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

V rámci podujatia, pre spravodajské a dokumentačné potreby organizátorov (TUKE/UVP TECHNICOM), môžu byť vyhotovené obrazové snímky týkajúce sa fyzickej osoby (účastníka). V prípade výhrad k zverejneným obrazovým snímkam a obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: gdpr@uvptechnicom.sk

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ak ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 18 rokov, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, a ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže.

Vyjadrujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Kde Od Do Dátum
1055