Rezervácia priestorov UVP

Postup pri rezervácii

Priestory UVP TECHNICOM a Kongresového centra je potrebné rezervovať cez tento rezervačný formulár – rezervácia bude potvrdená v priebehu 24 hodín (v prípade urgentnej potreby mať potvrdenú informáciu o rezervácii, prosím kontaktujte zodpovednú osobu v UVP Technicom).
Priestory UVP TECHNICOM môžu byť využívané len pre účely organizácie aktivít, ktoré svojim charakterom napĺňajú poslanie UVP TECHNICOM. Pri rezervácií je potrebne uviesť účel rezervácie – popísať aktivitu, požiadavky na technickú podporu, úpravu miestnosti. Rezervácie prechádzajú schvaľovacím procesom - každý záujem o využitie priestorov UVP TECHNICOM externými subjektami je potrebné následne prebrať s administráciou UVP, ktorá Vás bude kontaktovať.

* Vaša Emailová adresa:

Rezervácia priestorov

* Oficiálny názov podujatia:

* Typ podujatia:

* Počet účastníkov:

* Vyber miestnosti do rezervácie:

Vybrané miestnosti:

Miestnosť Dátum rezervácie Začiatok Koniec Služby
Nemožno rezervovať tieto miestnosti
Označené rezervácie miestnosti nemožno rezervovať. Kolidujú s následujucími rezerváciami:

Detaily rezervácie

* Meno, priezvisko, tituly:

* Zastupujem:

* Subjekt/Inštitúcia/Pracovisko:

* Telefónny kontakt, klapka:

Zaslanie informácie o rezervácií na ďalšiu osobu (e-mail):

Poznámka k rezervácii:

Plagát

Momentálne nie je nahratý žiaden plagát.

Doplňujúce informácie o podujatí

Nižšie uvedený obsah bude zverejnený na príslušných online kanáloch (napr. web UVP TECHNICOM).

Obsah aktivity:

Potvrdenie rezervácie

Zhrnutie:

Plagát: Momentálne nie je nahratý žiaden plagát.

Plagát

Vybrané miestnosti:


Rezervácie prechádzajú schvaľovacím procesom. O platnosti alebo zamietnutí rezervácie budete informovaní v priebehu 24 hodín. V prípade otázok alebo podnetov prosím kontaktujte adrian.harcar@uvptechnicom.sk